Неділя, 27.05.2018, 05:33
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
//
Меню сайту
Категорії розділу
Положення [6]
План [1]
Довідки, інформації [11]
Конкурси [1]
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Статті » НМР » Положення

Про науково-методичну раду
  ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду районного методичного кабінету
1.      Загальні положення
  Науково-методична рада є колегіальним органом керівництва методкабінетом. 
  Науково-методична рада районного методичного кабінету (дальше Рада) створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення.
  З метою координації науково-методичної, експериментально-дослідницької діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процесу Рада у своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну се­редню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами органів управ­ління освіти всіх рівнів із питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також  чинним Положенням
   Рада є консультативним органом із питань організації науково-методичної роботи в закладах освіти району.
  
2. Мета створення Ради районного методичного кабінету
2.1. Рада створюється для розв'язання таких завдань:
- удосконалення змісту освіти в закладах освіти району;
- визначення перспективи розвитку базового та варіативного  компонен­тів освіти;
- упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний про­цес;
- координація діяльності методичних об'єднань та інших структурних підрозділів мето­дичної служби району, спрямованої на розвиток науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- розроблення основних напрямів науково-методичної роботи в районі;
- формування мети та завдань методичної служби, організації науково-методичного забезпечення навчальних програм, розроблення навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
- організація науково-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розроблення авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів;
- розроблення заходів з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчи­телів району; участь в атестації педагогічних працівників;
- організація консультацій для вчителів району з проблем удосконалення професійної компетенції та майстерності, методики проведення різноманітних видів занять та їх навчально-методичного та матеріально-методичного забезпечення;
- проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку апробації нових тех­нологій, форм і методів навчання;
- професійне становлення молодих спеціалістів;
- виявлення, узагальнення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду пе­дагогічних працівників;
- організація взаємодії з  навчальними закладами, науково-дослідними устано­вами з метою обміну досвідом та інноваційними технологіями в галузі освіти;
- упровадження в навчально-виховний процес сучасних навчально-методичних і ди­дактичних матеріалів, програмного забезпечення, автоматизованих систем інформа­ційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем;
- розроблення програмного забезпечення для проведення навчальних занять і впро­вадження їх у навчально-виховний процес.

3. Основні завдання Ради
3.1. Рада:
- спрямовує роботу педагогів на реалізацію науково-методичної про­блеми району;
- розглядає та здійснює експертизу цільових проектів, програм базового та варіативно­го  рівнів освіти, навчального плану та авторських, експерименталь­них, адаптованих програм;
- визначає основні напрями психолого-педагогічних досліджень.
 
4. Склад та порядок роботи Ради
    Склад Ради та порядок її роботи визначається цим Положенням та затверджується наказом відділу освіти.
    До складу Ради входять  керівники структурних підрозділів методичної служби, досвідчені вчителі, головні спеціалісти відділу освіти.
    Керує роботою Ради завідувач районним методичним кабінетом. Для забезпечення та координації роботи з членів Ради обира­ється секретар.
     У межах Ради можуть формуватися секції з різноманітних напря­мів діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розроблення змісту осві­ти, інформаційно-комунікаційні технології тощо). 
     Робота Ради здійснюється відповідно до річного плану, який складається головою Ради, розглядається на її засіданні та затверджується наказом відділу освіти. 
     Основною формою роботи Ради є її засідання:
- засідання Ради проводяться за необхідності, але не рідше одно­го разу на квартал;
- Рада може ухвалювати рішення лише у тому випадку, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів;
- усі рішення ухвалюються відкритим голосуванням за більшістю голосів;
- хід обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданні Ради, оформлюються протоколом;
- з кожного питання, що обговорюється на засіданні Ради, прий­маються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів;
- рекомендації та протокол засідання підписуються головою та секретарем Ради.
 
5. Права та обов'язки Ради
5.1. Рада має право вносити пропозиції до районного методичного кабінету щодо:
- направлення вчителів і класних керівників у творчі відпустки з метою вивчення перспективного педагогічного досвіду, участі в наукових конференціях;
- заохочення вчителів і класних керівників, які успішно впроваджують передові техноло­гії навчання та виховання, розробляють оригінальні авторські програми, беруть актив­ну участь у дослідно-експериментальній, пошуково-дослідницькій, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
- зміцнення матеріально-технічної бази та навчально-методичного комплексу для реа­лізації авторських програм.
5.2. Рада зобов'язана:
- заслуховувати звіти керівників  методичних об'єднань та інших структурних підрозділів;
- залучати вчителів і класних керівників до співпраці щодо реалізації поставлених пе­ред педагогічним колективом завдань;
- готувати пропозиції вчителям щодо шляхів підвищення їхньої кваліфікації;
- рекомендувати педагогам різноманітні форми підвищення кваліфікації;
- пропонувати кандидатури вчителів для участі в конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року».
 
6. Контроль за діяльністю науково-методичної ради
6.1. У своїй діяльності Рада підзвітна колегії відділу освіти. Конт­роль за діяльністю Ради здійснюється начальником відділу освіти відповідно до плану науково-методичної роботи.
Категорія: Положення | Додав: ЗавРМК (23.10.2012)
Переглядів: 1119 | Теги: науково-методична рада | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання