П`ятниця, 20.04.2018, 20:22
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
//
Меню сайту
Категорії розділу
Положення [6]
План [1]
Довідки, інформації [11]
Конкурси [1]
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Статті » НМР » Положення

Про бібліотеку районного методичного кабінету
ПОЛОЖЕННЯ 
про бібліотеку  районного методичного кабінету 
відділу освіти
Добровеличківської райдержадміністрації
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане Положення визначає рівень базових вимог до бібліотеки  районного  методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації (далі – Бібліотека).
1.2. Бібліотека є структурним підрозділом методичного кабінету, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення працівників освітянської галузі району, задовольняє потреби фахівців відділу освіти та  методичного кабінету щодо управління навчальними закладами та  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, надає допомогу педагогам у самоосвіті.
1.3. Методичний кабінет забезпечує правові, організаційні та матеріально-технічні умови, необхідні для діяльності Бібліотеки, зокрема, належного зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів. Фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок відповідних статей кошторису методичного кабінету.
1.4. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури й бібліотечної справи, Положенням про  районний методичний кабінет   відділу освіти, даним Положенням.
1.5. Бібліотека є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, виконує функції районного науково-методичного центру для бібліотек загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів.
1.6. Бібліотека координує і кооперує свою роботу з відповідними структурами  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, обласним бібліотечним колектором, бібліотеками навчальних закладів.
1.7. Бібліотека обслуговує педагогічних та бібліотечних працівників  навчальних закладів району.
1.8.  Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації установи.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до основних напрямів розвитку освіти та потреб користувачів. 
2.2. Аналітико-синтетичне опрацювання документів.
2.3. Здійснення бібліотечно-інформаційного забезпечення освітньої діяльності навчально-виховних закладів району шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів.
2.4. Забезпечення інформаційно-методичної підтримки управлінської діяльності працівників апарату міського відділу освіти, міського методичного центру. 
2.5. Розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.
2.6. Організаційно-методичне забезпечення та координація діяльності бібліотек навчальних закладів щодо інформаційно-бібліотечної підтримки навчально-виховного процесу.
2.7.   Пропаганда передового вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду.
2.8.  Вивчення і узагальнення досвіду роботи бібліотек навчальних закладів з питань інформаційної підтримки безперервної освіти педагогічних кадрів.
2.9.  Сприяння підвищенню професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників відділу освіти
 
3. ЗМІСТ РОБОТИ
3.1.Комплектує  бібліотечний фонд науковою, навчальною, методичною, довідковою та науково-популярною літературою, фаховими періодичними та інформаційними виданнями, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації  згідно з тематико-типологічним планом комплектування.
3.2. Веде індивідуальний і сумарний облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.
3.3. Вивчає повноту комплектування фондів за допомогою різних форм і методів.
3.4. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів. Систематично проводить заходи, спрямовані на його збереження (перевірка фонду один раз на 5 років).
3.5. Здійснює аналітично-синтетичне опрацювання надходжень до фонду (відповідно до прийнятої в Бібліотеці системи класифікації).
3.6. Створює систему бібліотечних  каталогів і картотек, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації.
3.7. Веде картотеку методичних матеріалів та друкованої продукції, які готує відділ освіти та методичний кабінет.
3.7.1. Разом з працівниками методичного кабінету бере участь у створенні банку педагогічної інформації як єдиної інформаційної бази освітньої системи району. 
3.8. Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА). 
3.9. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.
3.10. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі організовує (спільно з працівниками методичного кабінету) дні інформації, виставки нових надходжень, тематичні виставки літератури до наукових конференцій, педагогічних нарад; готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань розвитку сучасної освіти.
3.11. Впроваджує в практику роботи бібліотеки сучасні інформаційні технології.
3.12. Готує планово-звітну документацію Бібліотеки відповідно до встановленого порядку.
3.13.  Здійснює особистісно-орієнтовану спрямованість процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом спільної діяльності Бібліотеки та всіх підрозділів методичного кабінету.
3.14.  Сприяє формуванню інформаційної культури користувачів. 
3.15.  Рекламує можливості Бібліотеки та бібліотечних послуг. 
3.16.  Відповідно до покладених на Бібліотеку функцій районного  науково-методичного центру:
–  відповідає за науково-методичне забезпечення бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;
–  координує свою діяльність з методистами РМК;
–  бере участь у наукових конференціях, семінарах, нарадах, які проводяться районним методичним кабінетом;  
–  вивчає діяльність бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів щодо обслуговування вчителів, вихователів та інших категорій педагогічних працівників, сприяє пропаганді передового бібліотечного досвіду;
–  бере участь у підвищенні професійного рівня бібліотечних працівників;
–  надає консультаційну допомогу працівникам методичного кабінету щодо наукового опрацювання джерел інформації та підготовки інформаційних документів;
–  бере участь в атестації працівників бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

4. УПРАВЛІННЯ.  ШТАТИ
4.1.Керівництво і контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює завідувач методичного кабінету,  який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти Бібліотеки, відповідає за створення відповідних умов для функціонування Бібліотеки.
4.2.  Завідувач Бібліотеки призначається начальником відділу освіти райдержадміністрації за погодженням завідувача методичного кабінету.
4.3. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло його посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією. 
4.4.  Бібліотечний працівник підлягає атестації згідно з чинним законодавством.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Бібліотека має право:
5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у даному Положенні.
5.1.2. Знайомитися з планами роботи районного відділу освіти, отримувати матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдання, що стоять перед Бібліотекою.
5.1.3. Встановлювати згідно з правилами користування Бібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами.
5.1.4. Представляти Бібліотеку на конференціях, семінарах, „круглих столах” тощо з питань бібліотечно-інформаційної роботи. 
5.1.5.Брати участь у конкурсах.
5.1.6.Вести листування з іншими бібліотеками, установами. 
5.2.Бібліотечний працівник має право:
5.2.1.На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік, згідно Закону "Про відпустки”, та додаткову відпустку  відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом відділу освіти.
5.2.2.   На встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50 % посадового окладу).
5.2.3. Підвищувати свою кваліфікацію на базі інституту післядипломної педагогічної освіти.
5.2.4. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.
5.2.5. Вступати до бібліотечних асоціацій.
5.3. Бібліотечний працівник несе відповідальність:
5.3.1. За своєчасне і якісне виконання планових завдань та подання звітних документів.
5.3.2. За дотримання трудової і виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівником і керівництвом.
5.3.3. За дотримання відповідних норм і правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.
5.3.4. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.
5.3.5. За виконання функцій, що передбачені цим Положенням.
5.4. Бібліотека зобов’язана:
5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні.
5.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.
5.4.3. Звітуватись про свою роботу завідувачу методичного кабінету районного відділу освіти. 
Категорія: Положення | Додав: ЗавРМК (23.10.2012)
Переглядів: 1051 | Теги: бібліотека, РМК | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання