Середа, 25.04.2018, 19:59
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
/семінар-практикум вчителів математики з 25 квітня 2018 року переноситься на інший термін/
Меню сайту
Категорії розділу
Положення [6]
План [1]
Довідки, інформації [11]
Конкурси [1]
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Статті » НМР » Положення

Положення про районні методичні формування
 ПОЛОЖЕННЯ
Про школу молодого та малодосвідченого педагога
(Школу професійної адаптації молодого вчителя)
1. Загальні положення
1.1. Школа молодого та малодосвідченого педагога (далі Школа) — це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених учи­телів .
1.2. Керівник Школи — людина з високою творчою активністю, зі своїм бачен­ням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами особистої практичної діяльності.
1.3. Результатом методичної роботи Школи  є формування творчої активності, розвитку ініціативи молодого та малодосвідченого  педагога, зростання його авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності
2.1. Основними завданнями Школи є планування та здійснення захо­дів разом із молодим (малодосвідченим або новопризначеним) учителем (далі — молодим спеціалістом), а саме:
- планування та здійснення разом із молодим спеціалістом заходів з поглиблення його педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, доку­ментів Міністерства освіти і науки України;
- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладан­ня, поповнення знань із суміжних предметів;
- допомога молодому спеціалісту в розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання.
2.2. Основні напрями роботи Школи:
- організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів під керівництвом учителя, керівника Школи;
- взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із обов'язковим наступним обгово­ренням та коригуванням діяльності молодого спеціаліста;
- консультування молодого спеціаліста щодо організації навчально-виховного процесу.
 
3. Організація роботи
3.1. Школа молодих спеціалістів створюється  наказом відділу освіти.
3.2. Роботу Школи контролює завідувач РМК та методист, до посадових обов'язків якого включено цей напрям роботи.
 
4. Права та обов'язки керівника Школи
4.1. Керівник Школи має право вносити корективи та давати поради щодо методики проведення уроку та узгодження планів.
4.2.У разі потреби має право на незаплановане відвідування уроків.
4.3. Керівник Школи зобов'язаний надавати молодому   спеціалісту методичну допомогу щодо складання календарних та поурочних планів.
5. Права та обов'язки молодого  спеціаліста
5.1. Молодий   спеціаліст має право звернутися за порадою чи допомогою до керівника Школи, методиста районного методичного кабінету.
5.2. Молодий   спеціаліст зобов'язаний:
- виконувати основні положення спільного плану взаємодії з керівником Школи;
- відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять досвідчені учителі в рамках Школи;
- наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати досвід учителів району, області.
 
6. Документація
6.1. Керівник Школи разом із молодим спеціалістом розробляють та систематично ве­дуть таку документацію:
- план засідань Школи (можна графічно);
- план самоосвіти молодого спеціаліста;
- план відвідування молодим спеціалістом семінарів, тренінгів, практикумів, майстер-класів тощо;
- матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності молодого спеціаліста.

Положення
про майстер-клас в системі науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами
 
1. Загальні положення
1.1. Майстер-клас є ефективною формою професійного навчання педагогічних кадрів, підвищення їх фахової майстерності на основі освоєння перспективного педагогічного досвіду. 
Майстер-класи створюються в різних ланках методичної роботи: в навчальних закладах; на рівні районного (міського) методичного кабінету (центру).
1.2. Майстер-клас створюється на базі досвіду роботи педагогічного працівника (Заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, вчителя вищої кваліфікаційної категорії, методиста-кореспондента, переможця конкурсу «Учитель року», лауреата конкурсу педагогічної майстерності, вихователя-методиста, досвідченого керівника навчального закладу, завідуючого, методиста РМК (НМЦ), досвід якого узагальнено обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, районним (міським) методичним кабінетом (центром), апробовано, схвалено постановою вченої ради ОІППО, ради РМК (НМЦ), педагогічною радою навчального закладу і рекомендовано до впровадження.
1.3. Майстер-клас організовує свою діяльність відповідно до даного Положення.
 
2. Мета, завдання та напрямки діяльності майстер-класу
2.1. Метою діяльності майстер-класу є вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення їх технологічного потенціалу.
2.2. Основними завданнями майстер-класу і його керівника є: 
- пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем модернізації освіти, піднесення ефективності навчання, виховання, управління;
- передача авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації його провідних ідей в практичну діяльність слухачів;
- створення сприятливих умов для пошуку кожним слухачем майстер-класу власних оригінальних підходів до творчого використання досвіду в особистій практиці модернізації освіти;
- підвищення рівня професійної майстерності педагогічних кадрів-слухачів майстер-класу.
2.3.      Діяльність майстер-класу здійснюється за актуальними освітніми напрямами:
- сучасні підходи до управління закладом освіти;
- удосконалення структури. змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
- впровадження інноваційних технологій навчання і виховання;
- досвід використання інформаційних технологій, телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;
- удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;
- формування національної свідомості особистості;
- трансформація педагогічних ідей В.І.Сухомлинського в практику модернізації навчально-виховного процесу та ін. 
2.4.      Права і обов’язки керівника майстер-класу.
Керівник майстер-класу має право:
- знайомитися з роботою педпрацівників, які входять до майстер-класу, шляхом відвідування їх уроків, проведення співбесід, анкетування, тестування тощо;
- вносити пропозиції щодо створення і організації роботи майстер-класу;
- брати участь у роботі майстер-класів інших педагогів, методичних об’єднань, творчих груп, конференціях; 
- брати участь у формуванні груп слухачів майстер-класу.
2.5. Результати роботи керівника майстер-класу враховуються при черговій його атестації. 
 
3. Організація роботи майстер-класу
3.1. Майстер-класи створюють науково-методичні та методичні служби, керівники навчальних закладів.
3.2. Групи слухачів майстер-класу (від 3 до 20 осіб) формують методисти районного методичного кабінету (центру), заступники директорів навчальних закладів спільно з їх керівниками.
3.3. Майстер-клас формується на добровільних засадах з числа педагогів, які виявляють інтерес до визначеної проблеми і мають бажання освоїти провідні ідеї досвіду вчителя-майстра.
3.4. Керівник майстер-класу і склад слухачів затверджуються відповідним наказом управління (відділу) освіти, керівника навчального закладу. 
3.5. Основними формами роботи майстер-класу можуть бути: 
- лекції керівника;
- семінарські заняття;
- практичний показ в дії сучасних форм і методів навчання, виховання, управління;
- тренінги; 
- практикуми;
- моделювання;
- консультації;
- самостійна робота слухачів щодо опрацювання рекомендованої літератури, застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів навчання, елементів інноваційних технологій.
3.6. Майстер-клас працює протягом одного-двох навчальних років з постійно визначеним складом слухачів.
3.7. Керівник майстер-класу:
-  складає план роботи на весь період його функціонування, який затверджується радою районного  методичного кабінету (центру);
-  проводить заняття відповідно до визначеної періодичності та встановленого графіка;
-  розробляє методичні рекомендації, поради щодо використання провідних ідей досвіду, впровадження освоєних технологій;
- аналізує ефективність занять і корегує роботу майстер-класу;
- звітує про свою роботу перед радою районного методичного кабінету (центру), педагогічною радою;
- надає слухачам індивідуальну адресну методичну допомогу.
3.8. База для проведення занять майстер-класу визначається його керівником за погодженням з районним  методкабінетом, адміністрацією навчального закладу.
3.9. Кількість занять майстер-класу визначається з врахуванням поставленої мети й завдань і може варіюватися від 1 до 8.
3.10. Майстер-клас педагога-новатора, носія перспективного педагогічного досвіду може проводитися як епізодичний методичний захід в рамках науково-методичних конференцій, педагогічних читань, методичних фестивалів, оглядів-конкурсів тощо.
 
4. Керівництво діяльністю майстер-класу
4.1. Безпосереднє керівництво діяльністю майстер-класу здійснює його керівник, а науково-методичний супровід - працівник районного  методичного кабінету (центру) відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4.2. Районний  методичний кабінет (центр) вивчають, проводять моніторинг і аналізують ефективність роботи майстер-класів, надають їх керівникам постійну практичну допомогу, проводять з їх керівниками науково-методичні семінари, консультації-інструктажі, вивчають і презентують кращий досвід їх роботи.
4.3. Працівники райметодкабінетів (центрів), керівники навчальних закладів сприяють залученню педагогів до навчання в майстер-класах, надають допомогу їх керівникам у плануванні та організації роботи, аналізують ефективність їх діяльності.


Категорія: Положення | Додав: ЗавРМК (23.10.2012)
Переглядів: 700 | Теги: Методичні формування, школа профадаптації майстер-клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання