Неділя, 22.04.2018, 01:06
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
//
Меню сайту
Категорії розділу
Закони України [5]
Концепції [2]
Положення [3]
Програми розвитку освіти [3]
Інструкції [3]
Навчальні програми [2]
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Файли » НПЗ » Концепції

Концепція розвитку та діяльності РМК на 2013-2017 рр
23.10.2012, 22:25
   

ВСТУП

   Концепція розвитку районного методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації на 2013-2017 роки визначає цілі і завдання установи у справі розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, вдосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району.

Основними передумовами розробки концепції є необхідність методичної підтримки модернізаційних процесів в освіті.

Стратегічними напрямками діяльності і розвитку районного методичного кабінету визначено:

- запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування самодостатньої особистості педагога і школяра;
-  методичне забезпечення профільного навчання у старшій школі;
-  запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;
-  упровадження моніторингу якості освіти.

Концепція  розвитку науково-методичної діяльності базується на теоретико-методологічній основі (Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників.

 

М І С І Я 
РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ


        Забезпечення післядипломної освіти в міжкурсовий період відповідно до державної політики в галузі освіти з урахуванням  регіональних потреб і запитів в умовах орієнтації педагога на особистість дитини, учня.

Методичний кабінет є з’єднувальною ланкою в системі КОІППО – РМК – РМО, що дає змогу  повніше задовольнити  практичні запити керівних  і педагогічних кадрів, а також дозволяє враховувати особливості розвитку освіти в конкретному навчальному закладі.

Районний методичний кабінет – організація, яка навчає і навчається.

 

 МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ
РАЙОННОГО  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

Мета діяльності районного методичного кабінету визначена Положенням про районні (міські) методичні кабінети (центри):

- науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
- організація науково-методичної роботи;
- підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Мета розвитку районного методичного кабінету – вдосконалення навчально-виховної та методичної системи освіти району на основі формування та розвитку компетентного педагога, у тому числі методиста РМК як  модератора, андрогога, фасилітатора, координатора.

  

ЗАВДАННЯ 
РАЙОННОГО  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

- забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до педагогів, постійне вдосконалення педагогічної майстерності в міжкурсовий період;

- модернізація форм, змісту й методів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

- моніторинг якості освіти, показників роботи педагогів для власної корекції вдосконалення їхньої діяльності;

- осмислення перспективного педагогічного досвіду, що передбачає його створення, узагальнення, оцінювання, впровадження, поширення;

- залучення вчителів  до інноваційної  діяльності;

- створення баз даних;

- співпраця з науковими установами, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;

- оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованої молоді;

- удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей в умовах профільного навчання, інклюзії та інтеграції;

- інформаційно-видавнича діяльність.

  

ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  РОЗВИТКУ

 

    Основними принципами діяльності та розвитку районного методичного кабінету є: 
-    гуманізація, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності;
-    демократизація, спрямована на розширення впливу громадської думки  на прийняття адекватних управлінських рішень;
-    динамічність та оперативність реагування та потреби суспільства, педагогічного загалу району, окремого педагога;
-    відповідність змісту освіти державним вимогам та освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;
-    науковість - інтеграція освіти, досвіду і науки;
-    гнучкість – здатність сприйняття нових підходів та переосмислення традиційних;
-  варіативність форм, змісту й методів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;
-    системність і послідовність, що забезпечує цілісне бачення результатів підготовки вчителя до роботи в сучасних умовах;
-    інноваційність, що забезпечує  відповідність сформованості компетенцій педагога вимогам суспільства;
-    партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб’єктами освітнього процесу.

 

УМОВИ  РОЗВИТКУ

Умовами розвитку районного методичного кабінету є:
- активна реалізація інновацій;
- перехід від управління об’єктами до управління процесами з позитивними змінами;
- сучасне інформаційно-комунікаційне середовище  для діяльності РМК та навчальних закладів району;
- сприйняття переваг дистанційного навчання педагогів;
- ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій;
- мотивація педагогів до засвоєння інновацій;
- високий рівень науково-методичного потенціалу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення;
- спільний освітній простір на основі відкритої взаємодії з іншими системами;
- створення цілісної системи інформаційно-аналітичної діяльності управлінських та методичних структур;
- системне впровадження перспективного досвіду;
- готовність до публічної презентації інноваційного досвіду;
- здатність до самореалізації, реалізації життєвої мети та завдань, розв’язання певних проблем;
- реалізація проекту «Креативний методист».

 

ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ


- оптимізація та модернізація структури методичної роботи на основі соціально-педагогічного аналізу професійних потреб педагогів та реалізації принципу диференційованого підходу до підвищення їх кваліфікації;
- заохочення педагогів до участі у методичних заходах у міжкурсовий період, професійних конкурсах;
- широка пропаганда та впровадження компетентнісного підходу до навчання педагогів і школярів;
- систематизація інформаційно-аналітичного матеріалу і вдосконалення системи його одержання (моніторинг, діагностика);
- впровадження системи постійного відстеження динаміки змісту в освіті, у тому числі професійної підготовки педагогів;
- підвищення ефективності управлінської діяльності засобами формування стратегічного бачення, прогнозування, планування стратегії розвитку;
- забезпечення постійної професійно-творчої взаємодії районного методичного кабінету з КОІППО, передовими методичними установами області, України; педагогів району з РМК та передовими педагогами (педагогічними колективами) району, області, України;
-  застосування медіапростору для спілкування педагогів та для  поширення досвіду (підключення до Інтернету, створення сайтів навчальних закладів, сайтів та блогів педагогів);
-  інформатизація діяльності районного методичного кабінету,
- створення зв’язків з педагогічними асоціаціями, громадськими організаціями, науковцями видавництв «Шкільний світ», «Основи» та ін;
-  активізація самоосвітньої діяльності педагогів;
-  формування інформаційної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
-  задоволення інформаційних потреб громадян;
-  спрямування роботи районних методичних формувань на використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога;
-  освоєння проектно-цільового підходу для педагогів та керівників;
-  стимулювання творчих пошуків методистів;
-  самооцінювання діяльності установи на основі критеріального                           підходу до оцінювання діяльності районних методичних кабінетів;
-  підготовка методистів до дослідницької та експериментальної діяльності, проектування їх знань та умінь на діяльність педагогів;
-  утвердження значимої ролі науково-методичної ради районного методичного кабінету та опорних навчальних закладів.

 

 

РЕСУРСНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

№ зп

Заходи

Терміни виконання

1.

Автоматизація робочих місць методистів РМК.

До 2015 року

2.

Оновлення фонду бібліотеки РМК.

Постійно

3.

Введення посади інженера з обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.

До 2014 року

4.

Поповнення бази даних електронних посібників авторськими розробками.

Постійно

5.

Створення сайтів методистів районного методичного кабінету.

Протягом

2013 року

6.

Моральне та матеріальне стимулювання творчо працюючих педагогів.

Постійно

7.

Приведення функціональних обов’язків методистів у відповідність до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр).

До 2015 року

 
ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ
- підготовка високопрофесійних педагогів, які володіють сучасними методиками, технологіями навчання й виховання, методами діагностики якості освіти, здатних до всебічного аналізу своєї педагогічної діяльності, об’єктивного оцінювання динаміки розвитку як свого, так і вихованців;
- формування суб’єктної позиції педагогів, підвищення їхньої активності й ініціативності в освітньому процесі, утвердження орієнтації педагога на безперервний професійний розвиток;
- створення системи освіти педагогів протягом всього періоду їх педагогічної діяльності;
- приведення фахової та методичної компетентності педагогічних працівників у відповідність із рівнем сучасних вимог розвитку освіти і суспільства;
- сучасний рівень якості освіти.
Категорія: Концепції | Додав: ЗавРМК | Теги: концепція, РМК
Переглядів: 1074 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання