Середа, 20.06.2018, 11:16
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
//
Меню сайту
Категорії розділу
Наради керівників [15]
Наради
Накази [135]
Накази начальника відділу освіти
Плани [5]
Плани роботи
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Файли » Управлінська діяльність » Наради керівників

Конвеція ООН
03.06.2013, 14:01
Довідка

«Про виконання обласної програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в навчальних закладах району»

Одним з основоположних документів з питання захисту прав дитини є Конвенція про права дитини, прийнята в 1989 році Генеральною Асамблеєю ООН. Основні статті цього документа:
Стаття 9. Діти мають право на виховання в сімейному оточенні або бути під опікою тих, хто забезпечить їм найкращий догляд.
Стаття 24. Діти мають право на гідне харчування і гідну кількість чистої води, право на користування послугами охорони здоров'я та засобами лікування хвороб.
Стаття 26, 27. Діти мають право на прийнятний рівень життя.
Стаття 23. Діти-інваліди мають право на особливу турботу і навчання.
Стаття 31. Діти мають право на відпочинок.
Стаття 28. Діти мають право на безкоштовну освіту.
Стаття 19. Діти мають право на безпечні умови життя, право не піддаватися жорстокому або недбалому поводженню.
Стаття 32. Діти не повинні використовуватися в якості дешевої робочої сили.
Стаття 30. Діти мають право говорити своєю рідною мовою, сповідувати свою релігію, дотримуватися обряди своєї культури.
Стаття 12, 13, 15. Діти мають право висловлювати свою думку і збиратися разом з метою висловлення своїх поглядів.
Крім Конвенції про права дитини існує ще ряд законодавчих актів, які захищають права і гідність дитини.
Розглянемо передумови для захисту прав дітей в освітніх закладах району.
Віковий склад, працюючих вчителів, можна вважати продуктивним для функціонування і розвитку закладів, так як дозволяє поєднувати енергію молодості з мудрістю і досвідом: педагогів від 15-35 років 250, від 51-60р. -77, чоловіків від 55-60р.-26. Характеристику колективів за віком, кваліфікації та стажу роботи можна вважати сприятливою для організації ефективного освітнього процесу. Кількість учнів за останні три роки склало: 2010/2011-3817 учнів, 2011/2012-3701учень, 2012/2013-3400 учнів.
Основним документом школи є Статут освітнього закладу - середньої загальноосвітньої школи. У Статуті прописані права і обов'язки всіх членів освітнього процесу відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту". Також в освітніх установах прописані посадові обов'язки всіх працівників школи, в яких передбачені статті щодо захисту прав учнів.
У школах є загальношкільні батьківські комітети, органи учнівського самоврядування.
Проаналізуємо роботу загальноосвітніх навчальних закладів з захисту прав дитини відповідно до основних законів охорони дитинства. Обмежимося порівняльним аналізом Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту.
У зазначених нормативних документах є спеціальні розділи, присвячені правам учасників освітнього процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків або законних представників дітей. Наявність таких розділів у Статуті обов'язкове і передбачено Законом "Про освіту".
Каталог прав школярів, передбачених у нормативних документах загальноосвітніх установ, у цілому відповідає Конвенції ООН про права дитини, законодавства і приблизно однаковий. Мабуть, Типове положення про загальноосвітній навчальний заклад за змістом більш лаконічне і абстрактне і не відбиває всіх цивільних прав дитини, визначених міжнародними документами.
Право дитини та її батьків на свободу вибору навчального закладу і неприпустимість відмови у прийомі тут можуть порушуватися, що може посилити напруженість у мікрорайоні школи у зв'язку з надходженням дітей у найбільш престижні школи.
У Статутах шкіл знаходимо відображення інших правових норм цього закону, які передбачають гарантії окремих груп учнів: дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з малозабезпечених сімей. Безумовно, питання соціального забезпечення цих груп школярів складають компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а й школа не може не враховувати особливості соціального становища таких дітей.
Передбачено право дітей на участь у вільний від навчання час в суспільно-корисній, продуктивній праці у складі добровільних об'єднань школярів, а також у порядку індивідуального працевлаштування відповідно до законодавства про працю, закріплено право дітей на безкоштовне користування бібліотечно-інформаційними фондами; право на вільне відвідування заходів, не передбачених навчальним планом; право дитини на захист від усіх форм фізичного або психічного насильства.
Конвенція включає право можливості обирати і бути обраними до органів шкільного самоврядування, право бути присутнім на засіданнях будь-якого органу шкільного управління, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються та прийнятті рішень, участь у виробленні і прийнятті Статуту школи і інших локальних актів, що регулюють життя школи, участь в організації та діяльності громадських учнівських організацій, добровільних товариств та інших об'єднань. Крім того, в школах передбачена діяльність органів дитячого самоврядування, а також батьківських комітетів, конференцій батьків (законних представників) учнів, чиї права та обов'язки також чітко прописані в статутах освітніх установ.
У випадку конфліктної ситуації учень має право звернутися до адміністрації школи, до органів шкільного та учнівського самоврядування та отримання від них своєчасної допомоги та підтримки. Батьки, у свою чергу, також мають право на захист законних прав та інтересів дитини, письмового звернення із заявою до директора школи, іншому керівнику або органу управління школи, які зобов'язані не пізніше ніж через місяць дати письмову відповідь.
У разі конфлікту між батьком і вчителем з приводу не об'єктивно виставленої оцінки наказом директора створюється незалежна комісія з числа фахівців-предметників, яка перевіряє знання учня і виставляє відповідну оцінку. Названі правові норми, що закріплюють організаційні гарантії прав школярів на гідне навчання і захист своїх прав.
У всіх розглянутих нормативних актах в тій чи іншій мірі закріплені і особисті права школярів, реалізація яких залежить від організаційних і педагогічних норм, що діють в школі. Однак особисті права дітей в шкільному статуті фіксуються дуже коротко, одним-двома пунктами, де вони лише перераховуються. Крім того, в них підтверджується лише частина особистих прав дитини, передбачених Конвенцією ООН про права дитини.
Про багато особистих прав дітей, у реалізації яких зацікавлена школа, в Статутах взагалі не згадується. До таких особистих прав відносяться: право дитини на життя, на ім'я, на збереження своєї індивідуальності, право на особисте життя, на недоторканність його житла, таємницю кореспонденції, право на захист закону від незаконного втручання і посягання на честь і репутацію дитини, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку.
Здоров’я дітей-це загальна проблема, яка торкається всіх цільових груп: педагогічного колективу, адміністрації, учнівського колективу, батьків. Одним із аспектів вирішення цієї проблеми є запровадження у школах здоров’язбережувальних технологій. Слід зазначити, що впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій пов’язане з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих), соціально адаптованих, екологічних здоров’язбережувальних і технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.
Основна тривога медиків - це порушення постави. Однією з найбільш поширених причин порушення постави у дітей, особливо в період посиленого зростання вважають недостатній розвиток мускулатури і тривале статичне навантаження в умовах неправильного положення тіла. Тривале сидіння при виконанні шкільних і домашніх завдань сприяє цьому. При неправильній позі під час сидіння збільшується грудний кіфоз або виникає бічне викривлення хребта. Через невідповідність висоти парти довжині тіла збільшується поперековий лордоз. Багато фахівців розглядають такий стан як критерій показника здоров'я в цілому, оскільки ця патологія впливає на органи і системи всього організму.
Зважаючи на велику завантаженість учнів усіх класів на уроці, фізкультурні п'ятихвилинки не проводяться, хоча в розпорядчих документах передбачено. Це порушення прав дітей на здоров'я. Медичні працівники на педагогічній раді та засіданні загальношкільного батьківського комітету це питання не піднімали.
Деякі аспекти, що стосуються несприятливого впливу шуму на учнів, пов'язані з виховними завданнями. Очевидно, шкоди слуху і здоров'ю школярів завдає постійне прослуховування музики через навушники, особливо при підвищеній гучності. Характер прослуховування творів і якість звучання часто наближають звук у навушниках до шуму з сильним ритмічним компонентом. У поєднанні з підвищеним рівнем шуму в школі, а нерідко і вдома це призводить до сильного перевантаження слухового аналізатора, а, отже, до перезбудження центральної нервової системи, змін психічного стану, зниження адаптаційних ресурсів організму. Завдання вчителя, класного керівника - донести до свідомості учнів, їх батьків потенційну шкоду для здоров'я від такого сильного впливу звуку. Такі бесіди не проводилися.
У школах працюють шкільні їдальні, де учні можуть отримати сніданки, обіди. Всі учні початкової школи, пільгових категорій забезпечені гарячим харчуванням. У початковій ланці організована робота груп продовженого дня (17 груп).
В даний час батьки відчувають серйозні труднощі в навчанні і вихованні дітей. Багатьох непокоять непослух, конфліктність, неврівноваженість, агресивність дітей, викликають відчай слабкий розвиток, не допитливість, пасивність, погані успіхи дитини в школі. Батьки не знають, як вести себе у важких ситуаціях.
Сьогодні у суспільстві активно обговорюється проблема домашнього насильства, наводяться страшні факти жорстокого поводження з дітьми, і особливу тривогу за маленьких громадян відчувають освітні установи, які за родом своєї діяльності несуть відповідальність за своїх учнів.
У чому ж причина порушення прав дитини? Безумовно, не у відсутності відповідних законів, а в незадовільному використанні правової бази. Крім того, діти і багато дорослих не знають Конвенції про права дитини і, отже, не мають можливості реалізувати її статті в життя. Сім'я відповідальна за дитину, за дотримання його прав, за найкраще його забезпечення.
У школі соціальний педагог, психолог знайомить батьків з законодавчими актами, спрямованими на захист прав та гідності дитини. Робиться це на батьківських зборах, конференціях, на святах, на спільних заняттях з дітьми, на засіданнях батьківського клубу, шляхом вивішування інформації на стендах. А для знайомства дітей з їхніми правами класний керівник спільно з соціальним педагогом проводять: (у навчальних закладах проведено уроки-гру «Я знаю право, я маю право», міні-лекторії «Все про Конвенцію прав дитини», круглі столи «Конституція –основний Закон України», дискусії «Ми –різні, ми-рівні», конкурс учнівських творів «Мої права та обов’язки», вікторини «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», години спілкування «Права дитини починаються з прав людини», брейн-ринг «Діти та їх права», цикл бібліотечних уроків «З правом за руку», інтелектуальна гра «Правова карусель», брейн-ринг«Чи знаєш ти свої права», «Знавці прав дитини», «Право у нашому житті», вікторина в малюнках «Конвенція ООН про права дитини», вікторина «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини», конкурси «Дитинство моє золоте», конкурс фотоаматорів «На це я маю право», перегляд відеофільму на дану тематику, оформлені стенди «Твої права», класні години «Ми знаємо та реалізуємо свої права», «9 принципів Декларації прав дитини ООН», «В чому проявляється виконання принципів Декларації прав дитини ООН», «Відповідальність за порушення та недотримання принципів Декларації прав дитини», «До кого звернутися, коли твої права порушуються», «Скільки нас є, а права в нас єдині», «Немає прав без обов’язків», «Ти навколо людей і люди навколо тебе», «Закон і право», «Всі діти мають право на любов і піклування», конкурсна програма «Правовий лабіринт», «Кожна дитина має право», ділова гра «На захист прав героїв казок», бесіди «Що таке Конвенція», «Права дітей усього світу», «Основний Закон України», «Світ правил і законів», диспут «Чи захищені права у нашій державі», рольова гра «Захист прав дітей у нашій державі», правовий всеобуч «Права дитини», «Державний захист дитинства».
Цікаво і змістовно проведені заходи у Помічнянській ЗШ І-ІІІ ст.№3, Добровеличківському НВК №2, Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ст. №1, Глинянській ЗШ І-ІІ ст., Миколаївській ЗШ І-ІІ ст., Федорівській ЗШ І-ІІ ст.
В усіх закладах створені кабінети і куточки безпеки життєдіяльності, в яких розміщено наочні інформаційні стенди про шкідливість вживання наркотичних засобів та вироблення стійкої установки на здоровий спосіб життя. Учні інформуються про шкідливість наркотиків, тютюну, алкоголю у ході викладання уроків ОЗ, біології, хімії, історії, літератури, базуючись на тих пунктах навчальної програми, які це дозволяють. У 1-9 класах введено предмет «Основи здоров’я», 10-11класи -13 навчальних закладів години «Школа проти СНІДу»,«Захисти себе від ВІЛ». Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ст. №1, Липнязька ЗШ І-ІІІ ст..№1, Тишківська ЗШ І-ІІІ ст.. № 1 являються опорними з питання організації роботи «Школа проти СНІДу», вчителі Малімон І.Л., Врадій Т.А. (Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ст.. №1 працюють над впровадженням проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)», яка забезпечує свідоме ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності, сприяє фізичному розвитку дитини, формує основи здорового способу життя.
Діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним харчуванням, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, виплачується одноразова допомога в розмірі1810 грн. через відділ освіти.
Щорічно 1 грудня в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/Снідом проводиться урок на тему «Не дай СНІДу шансу», районна акція «Школа проти СНІДу», зібрані кошти передаються в районну лікарню для лікування інфікованих хворих.
Завдання педагогів, соціальних працівників - вести правове просвітництво батьків, виявляти групу сімей ризику, в яких можливий або реально відбувається порушення прав дитини, сприяти захисту прав і гідності дітей.
Для підвищення педагогічної культури батьків у школі здійснюється:
організація педагогічної освіти. Переконання батьків у тому, що сімейне виховання - це не моралі, нотації або фізичні покарання, а весь спосіб життя батьків (в першу чергу здоровий), образ думок, вчинків самих батьків, постійне спілкування з дітьми з позиції гуманності.
Одним з найбільш складних і важливих напрямків роботи школи є робота з важкими учнями: діти з девіантною поведінкою, діти, які ухиляються від навчання.
З цими сім'ями соціальна служба школи готова працювати, але не всі батьки приходять до школи: виклик у них асоціюється з моралями і докорами. Ці батьки в більшості своїй педагогічно неграмотні люди.
З сім'ями "групи ризику", учнями з девіантною поведінкою працює Рада профілактики школи.
Педагогічний колектив школи розуміє, що успішне вирішення проблем, пов'язаних з дотриманням прав дітей, має суттєве значення не тільки для вдосконалення школи в цілому, підвищення її конкурентоспроможності в сучасному світовому освітньому просторі, а й для становлення в Україні громадянського суспільства. Позиція дитини як рівноправного суб'єкта права виступає важливою умовою для впровадження в повсякденне життя українських громадян взагалі і в освітній процес зокрема нової системи міжособистісних відносин, - системи, заснованої на гуманістичних принципах, на принципах взаємоповаги і толерантності. Проте зробити це тільки шляхом прийняття правозахисних законів неможливо. Не менш важливою умовою є усвідомлення всіма членами суспільства, всіма учасниками освітнього процесу необхідності визнання дитини самоцінною особистістю, що має разом з обов'язками певні права і свободи.
У цій складній і багатоплановій роботі бере участь весь колектив освітнього закладу, але особлива роль належить директору, соціальному педагогу, психологу та заступнику директора школи з виховної роботи. У школі розуміють, що тільки в тому випадку, якщо ця робота буде здійснюватися на всіх щаблях освіти злагоджено і синхронно, можна домогтися бажаного результату.

Пропозиції:
1.Керівникам навчальних закладів:
1.1. Тримати на постійному контролі питання захисту прав неповнолітніх.
1.2 заслуховувати питання захисту прав дітей на педрадах, нарадах при директору, батьківських зборах;
1.3 активізувати роботу по виконанню Конвенції ООН, вимог Закону України «Про охорону дитинства»;
2. Педагогічному колективу:
2.1соціальним педагогам, психологам, класним керівникам, вчителям - предметникам проводити певну систематичну роботу:
-соціальним педагогам, психологам та класним керівникам відвідувати сім’ї учнів, які навчаються індивідуально та схильні до правопорушень;
-передбачити шляхи реформування і приведення системи забезпечення та захисту прав дітей у відповідність із сучасними умовами та реальними потребами дітей;
- створити умови для повноцінного життя у суспільстві дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, здобуття ними освіти, професійної підготовки, забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, працевлаштування;
- активізувати процес формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту, поліпшити оздоровлення та відпочинок дітей;
- активізувати діяльність територіальної громади стосовно захисту прав дітей;
- забезпечити організацію соціальної реклами та широке висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, виконання положень Конвенції ООН про права дитини, проблем дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.
3. Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації:
3.1 постійно надавати методичну допомогу з організації роботи по виконанню положень Конвенції ООН про права дитини.

Методист РМК О.Турта
Категорія: Наради керівників | Додав: metodist
Переглядів: 550 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання