Вівторок, 24.04.2018, 01:06
Районний методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту
Добровеличківської райдержадміністрації
Вітаю Вас Гость | RSS
/семінар-практикум вчителів математики з 25 квітня 2018 року переноситься на інший термін/
Меню сайту
Категорії розділу
Методичні рекомендації [8]
ППД [6]
Статистика
...
Всього: 105
Нових за місяц: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

Хлопців: 30
Дівчат: 74
Форма входу
Погода
Головна » Файли » Методична скарбниця » ППД

Шкільне методичне об'єднання як засіб формування творчого педагога
23.10.2012, 19:51
Інформація про досвід
Тема: Шкільне методичне об’єднання як засіб формування творчого педагога
Носій досвіду: шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Помічнянської міської ради Добровеличківського району Кіровоградської області, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Початкова школа – ХХІ сторіччя» у номінації «Творчий колектив». У 2011 році ШМО посіло ІІ місце в районному конкурсі на краще шкільне методичне об’єднання серед методичних формувань вчителів початкової школи.
Керівник шкільного методичного об’єднання: Тендюк Лариса Іванівна, старший учитель
Роки вивчення, узагальнення, оформлення досвіду: 2010-2011 рр.

Актуальність досвіду

    Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.
    Головною структурою в організації методичної роботи є методичне об’єднання. Це колективний орган школи, що сприяє підвищенню професійної мотивації, методичної культури вчителів та розвитку їх творчого потенціалу.
    Психологи встановили: тільки ті знання становляться переконанням людини, які їм самостійно продумані й пережиті. Це можливо лише в умовах самостійної освітньої діяльності. Організувати її ефективніше всього в рамках ШМО. 
   Творча організація діяльності шкільного методичного об’єднання дає можливість стверджувати: «Школа працює в режимі розвитку».
   Педагогічний досвід шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Помічнянського НВК №1 характеризується:
-  відповідністю найважливішим проблемам навчання і виховання на даному етапі,
- раціоналізаторським підходом до організації самоосвітньої діяльності педагогів та її відображенні у методичній роботі на рівні школи, району, області,
- стійкою ефективністю результатів діяльності протягом тривалого часу, що виражається в показниках навчання і виховання молодших школярів та  професійному зростанні самих вчителів,
- можливістю застосування передового педагогічного досвіду у масовій практиці, його перспективністю.
       І сьогодні і в майбутньому якість роботи школи залежатиме від учителя, який в ній працює. Освіченість, здатність змінюватися, самовдосконалюватися,  а також інтелект, професіоналізм значною мірою залежать від якісної, плідної роботи методичного об’єднання.
       У 2008 році методичне об’єднання вчителів початкових класів Помічнянського НВК №1 стало лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Початкова школа – ХХІ сторіччя» у номінації «Творчий колектив». У 2011 році ШМО посіло ІІ місце в районному конкурсі на краще шкільне методичне об’єднання серед методичних формувань вчителів початкової школи.
Досвід діяльності шкільного методичного об’єднання є актуальним і перспективним. Провідні ідеї даного досвіду:
· Творчу особистість учня може виховати тільки творчий педагог. Робота у методичному об’єднанні сприяє формуванню сучасного стилю професійного мислення, готовності продукування нових педагогічних ідей, технологій, поширенню перспективного педагогічного досвіду, прагненню до самовдосконалення, пошуку оптимальних методів навчання і виховання, що знаходить відображення у перемогах вихованців.
· Педагогічне забезпечення особистісного зростання у процесі навчання і виховання. Робота методичного об’єднання спрямована на створення педагогічних умов для задоволення пізнавальних можливостей учнів, для формування ключових компетентностей сучасного школяра.
       Методичне об’єднання вчителів початкових класів  Помічнянського навчально-виховного комплексу №1 – це колектив однодумців, яких об’єднують педагогічні переконання, творчість, нестандартність мислення, прагнення досягти успіху, мати вагомі результати роботи. Діяльність колективу спрямована на впровадження в навчально-виховний процес інноваційних розвиваючих технологій, що відповідають віку дитини, на реалізацію проблеми «Формування творчого потенціалу школяра засобами особистісно орієнтованої системи навчання і виховання».
         Методичне об’єднання – це 9 вчителів, серед яких 5  вищої категорії, 2  першої категорії, 2 спеціаліста, та 2 вихователі ГПД (спеціалісти).  Педагогічне звання «Старший вчитель»  присвоєно 3 вчителям.  
           Структура, зміст  і форми методичної роботи вчителів початкових класів визначені на основі діагностування рівня професійної майстерності, глибокого аналізу стану навчально-виховного процесу, врахування вимог сьогодення і специфіки кожного навчального року.
           В структурі шкільного методичного об’єднання діють:
Ø    динамічна група «Від малят до школярів», яка проводить цікаві заняття в старшій групі дошкільного закладу НВК, розробляє поради «Як підготувати дитину до навчання в школі», організовує для батьків День відкритих дверей;
Ø     динамічна група «Вивчення та впровадження ТРВЗ–педагогіки та ейдотехніки  у навчально-виховний процес»;
Ø    творчий тандем вихователів ГПД;
Ø    індивідуальні форми роботи: стажування, наставництво, консультації, самоосвіта.
          Вся система методичної роботи з педагогами включає традиційні і нетрадиційні, колективні та індивідуальні форми її організації, які взаємодіють і доповнюють одна одну. Серед них – семінари, «круглі столи», тижні педагогічної майстерності, консультації, творчі звіти, презентації результатів мікродосліджень. Використовуються заслуховування та обговорення доповідей, практичні заняття з вчителями.  Враховуючи те, що вчитель мусить постійно вчитися, зокрема поповнювати й поновлювати свої знання з методики, на засіданнях методичного об’єднання обов’язково заслуховуються питання теоретичної підготовки з актуальних  проблем навчання і виховання. 
          Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду, науково-методичної та педагогічної інформації.
        Так, на засіданнях ШМО розроблено модель випускника початкової школи  та визначені шляхи її реалізації,  обговорені матеріали районної методичної естафети «Організація життєтворчості учнів як основа виховного процесу»,  вивчені принципи формування учнівського самоврядування, соціальної активності  в процесі практичної громадської діяльності школярів.
         Для молодого вчителя Веселухи К.О. проводяться консультації з проблем викладання різних предметів. ЇЇ наставник Чалик І.М. постійно надає кваліфіковану методичну допомогу, сприяє підвищенню фахових компетенцій колеги.  Традицією в школі є зустріч молодих педагогів з досвідченими колегами. 

Періодично на засідання методичного об’єднання запрошується шкільний психолог, який проводить консультативні заняття з вирішення психологічних проблем. Це сприяє поліпшенню умінь співпрацювати з учнівським колективом, складати психолого-педагогічну характеристику окремого учня і всього класу, проводити різного роду діагностування, уникати конфліктних ситуацій та турбуватися про психічне здоров’я школярів та вчителів.

Крім цього, майже на кожному засіданні МО заступник директора  аналізує уроки, відвідані за період, що минув від часу проведення попереднього засідання. Звертається увага на все нове, ефективне, цікаве, що було побачене на уроках учителів. Ці ефективні методи, прийоми, форми роботи рекомендуються для впровадження на уроках.

Вивчення досвіду колег дає можливість з успіхом використовувати такі технології, як:

Ø особистісно орієнтоване навчання;

Ø ігрові технології;

Ø інтерактивне навчання;

Ø технологія розвитку критичного мислення;

Ø проектна технологія;

Ø ТРВЗ-педагогіка;

Ø ейдотехніка.

 У роботі методичного об’єднання використовуються такі активні форми, як: дискусії, консиліуми, ділові ігри, методичні посиденьки, моделювання уроків, занять гуртків.

Важливим у роботі методоб’єднання є взаємовідвідування уроків, тому що один раз побачити  краще, ніж багато разів почути. Це допомагає вчителеві, що дає урок, показати колегам найкращі свої напрацювання, виявити творчість, продемонструвати професійне зростання.

Ефективність методичної роботи залежить від багатьох факторів, та немаловажне місце серед них займає професійна компетентність, організаторський талант, загострене почуття нового, високий творчий потенціал керівника. Ці якості притаманні Тендюк Л.І., яка  своє завдання вбачає в тому, щоб ефективно використовуючи різні форми роботи, заохочувати вчителів до творчості, домагатися конкретних позитивних результатів. На засіданнях, які проходять за планом, створюються умови для самореалізації та самооцінки педагога, переосмислення його діяльності. Беручи участь у пропонованих видах діяльності, вчителі активно обмінюються власними думками, ідеями, аналізують результативність навчання та виховання молодших школярів та зв’язки з родиною.

Методичне об’єднання робить акцент на постійну дослідницьку діяльність, пошук, апробацію, впровадження активних форм і методів навчання і виховання дітей. Педагоги є активними учасниками районної та шкільної методичної роботи:

Паладіна Л.В. – керівник районної творчої майстерні з проблеми «Залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури»,

Чалик І.М. – керівник районної педагогічної студії вчителів 2-х класів,

Олександрович С.А. – член районної проблемної лабораторії з впровадження ТРВЗ-педагогіки та ейдетики, керівник шкільної динамічної групи,

Деменковець Л.С. – керівник шкільної динамічної групи «Від малят до школярів»,

Гриценко Л.В. – шкільний координатор Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок»,

Спринсян Н.М. – відповідальна за роботу з обдарованими дітьми.

Вчителі початкових класів головне завдання вбачають у створенні умов для розвитку особистості молодшого школяра, її самореалізації, пошуку шляхів удосконалення уроку.

Саме тому принципами та завданнями своєї діяльності методичне об’єднання визначило:

 • наступність із дошкільним періодом дитинства;
 • тісні зв’язки з дитячим садком; 
 • забезпечення подальшого становлення особистості дитини;
 • формування розгорнутої навчальної діяльності;
 • виховання особистого досвіду культури поведінки в соціальному та культурному оточенні;
 • співпраця у різних видах діяльності 

Традиційними в школі є Тижні наук, що сприяють розвитку творчих здібностей  дітей, їх фантазії, уяви, логічного мислення. Вчителі розробили цікаві пізнавальні вікторини, сценарії КВК і різних заходів, одними з перших в районі почали проводити предметні олімпіади.

         Останні роки учні початкових класів Помічнянського НВК №1 – активні учасники та переможці районних предметних олімпіад для учнів 3-4-х класів. 

Вчителі забезпечують участь молодших школярів в інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Соняшник», «Грінвіч», «Пазл»,   навчають дітей складати проекти, тим самим реалізуючи шкільну програму «Обдаровані діти».

Методичним об’єднанням розроблено програму відповідних дій

1.                Залучення дітей до участі у конкурсах

2.                Зустрічі з учасниками минулих років

3.                Пояснення батькам важливості таких заходів

4.                Проведення додаткових занять

5.                Поглиблене вивчення конкурсного матеріалу на відповідних уроках

6.                Різнорівневі домашні завдання

7.                Позакласні тематичні читання

8.                Походи до бібліотеки з метою пошуку інформації

9.                Огляд-виставка тематичної, енциклопедичної домашньої літератури

10.           Робота з словниками

11.           Створення інформаційних тематичних куточків

12.           Виготовлення стінгазет

13.           Естафета повідомлень

14.           Розповсюдження електронних (диски:  «Колосок», «Природознавство 3, 4 клас», «Сходинки») та друкованих матеріалів

15.           Пробні тести за завданнями минулих років

16.           Групові консультації

17.           Психологічна підтримка учасників під час конкурсу

18.           Урочисте нагородження учасників на загальношкільних зборах

«Діти мають житии у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості». Саме ці слова В.О.Сухомлинського надихають методичне об'єднання на організацію виставок творчих робіт учнів, конкурсів юних казкарів, поетів, юних умільців, фотоаматорів.  Досвід роботи з цього напрямку узагальнила Деменковець Л.С., яка підготувала презентацію «Маленькі майстри та майстрині» та провела заняття районної творчої майстерні  на тему «Організація творчої пізнавальної активності школярів в позаурочний час».

Вчителі допомагають учням не тільки в шкільному житті. Це міські конкурси «Міні-міс» та «Міні-містер», участь у концертах, які проводяться Центром дитячої та юнацької творчості,  у районних конкурсах. Випускний бал «Прощай, школо! Здрастуй, школо!» засвідчує, що випускники початкової школи вміють виступати на сцені, гарно декламують вірші, співають, танцюють, у них добре розвинений кругозір.

Вагомими  результатами початкової ланки   члени методичного об’єднання вважають:

 • повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні уміння і навички; 
 • узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях; 
 • розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам’ять; 
 • вміння спілкуватися; 
 • здатність до творчого самовираження через виступи, презентації; 
 • особистісно-ціннісне ставлення до праці, суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва, здоров’я;
 • уміння виконувати творчі завдання інтерактивних конкурсів, олімпіад. 

Методичне об'єднання підтримує тісні стосунки з батьками учнів, проводить разом з ними виховні заходи, спортивні змагання, туристичні походи, залучає членів родини до проведення майстер-класів. Успішно працює лекторій «Родина». Членами МО обговорюються  програми і плани проведення батьківських зборів.

 Своїми напрацюваннями та здобутками педагоги щиро діляться на методичних заходах та на сторінках педагогічної преси.

Усе це сприяє підвищенню якості повсякденної роботи вчителя, а також підштовхує його до самоосвіти та самовдосконалення. Підсумки професійного зростання виражаються в участі та перемогах педагогів:

Ø    Олександрович С.А. – лауреат районного конкурсу «Учитель року – 2004» у номінації «Початкові класи», переможець (ІІІ місце) в районному огляді-конкурсі «Мистецтво виховання Людини» в номінації «Жити у злагоді з довкіллям», ІІ місце – у номінації «ЇЇ величність Гра» (2006 р.); переможець районного конкурсу методичних напрацювань музикотерапевтичної  технології «Піснезнайка» (2007 р.), учасник Міжнародної конференції та практичного семінару по ТРВЗ-педагогіці (м.Запоріжжя, школа «Ейдос»), учасник обласної творчої групи по вивченню та впровадженню ТРВЗ-педагогіки та ейдотехніки

Ø    Чалик І.М. – лауреат районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» у номінації «Початкові класи»,

Ø    Деменковець Л.С. – переможець районної естафети «Панорама творчих уроків Добровеличківщини» у номінації «Практична спрямованість уроку» (2008 р.)

Творчий підхід педагоги виявляють при організації таких заходів, як:

· науково-практична конференція «Розвиток творчого потенціалу вчителя початкової ланки як необхідна умова впровадження інноваційної діяльності».

·   конференція для батьків «Успіхи народжують таланти»,

·   виставка «Чого нас навчили в школі» 

Серед колективних форм роботи головне місце займають семінари-практикуми, серед яких:

·   «Актуальні проблеми у навчанні при переході учнів початкової школи до 5 класу»,

·   «Активізація процесу навчання учнів з низькою успішністю»,

·   «Як ми вчимося читати у 1 класі»,

·   «Який він – сучасний урок в початковій школі?».

Вони – стартова площадка до фестивалю методичних ідей «До успіху через співпрацю з дітьми», на якому обговорюється досвід проведення нетрадиційних уроків, впровадження нової методики письма, формування креативного мислення та виховання творчої особистості.

Члени методичного об’єднання – активні учасники шкільного психолого-педагогічного семінару, на засідання якого підготовлені матеріали «Чи знаємо ми шестиліток?», «Особливість розвитку уяви  і фантазії молодшого школяра», «Психолого-педагогічне забезпечення процесу адаптації учнів до навчання в середній ланці освіти», «Діагностичний підхід як основа успішного навчання та виховання особистості».

Керівником методичного об’єднання ведуться професійні карти «Ріст творчої майстерності вчителів: від атестації до атестації». Це дає можливість при оцінці діяльності педагогів враховувати науковий зміст, новизну тематики, важливість виступів на педрадах, консиліумах, психолого-педагогічних семінарах, якість оформлення різноманітних тематичних розробок, рекомендацій. Всі матеріали ШМО систематизовані по окремих папках.

Майже всі вчителі оволоділи комп’ютерною грамотністю, навчилися створювати електронні презентації, захищати проекти, друкувати буклети, узагальнювати власний досвід з певних проблем. Чалик І.М пройшла курси «Майкрософт. Партнерство у навчанні». Олександрович С.А.  отримала сертифікат «Інтел. Навчання для майбутнього». Це дає можливість яскраво представляти свою роботу та досягнення учнів колегам школи, району, батькам.

Членами методичного об’єднання  підготовлені методичні  матеріали, які пропонуються вчителям початкових класів району, батькам:

v Як зробити урок читання цікавим (Чалик І.М.)

v Як підготувати руку дитини до школи (Олександрович С.А.)

v Методична добірка до 90-річчя В.О.Сухомлинського «Учити серцем відчувати іншу людину» (Олександрович С.А.)

v Презентаційний буклет методичного об’єднання «Перлиночки початкової школи» та диск «Модель випускника початкової школи» (Тендюк Л.І)

v Методичні вісники «Родзинки початкової школи», «Давайте познайомимося»

v Збірка «Інтелектуальні ігри, конкурси, вікторини як шлях до розкриття творчого мислення дитини» (Деменковець Л.С.)

v Методичний порадник «Самооцінка молодшого школяра» (ШМО)

та інші.

Зібрано електронний банк підготовлених методичним об’єднанням рекомендацій.

Треба зазначити, що методичне об’єднання, крім впливу на професійне зростання, виконує ще декілька функцій:

Ø психологічну – допомагає створити в колективі позитивну атмосферу,

Ø комунікативну – люди вчаться спілкуватися, обмінюватися досвідом,

Ø пізнавальну – поповнення теоретичних знань учителя, удосконалення практичних умінь,

Ø соціальну – вчить реалізовувати принцип «учитель – людина публічна».


Провідними ідеями для вчителів початкових класів, членів шкільного методичного об’єднання, є слова:

Я – вчитель!

Мій обов’язок - дарувати дітям радість пізнання, вести їх стежинами творчості і допитливості, вчити не зупинятися на досягнутому, а йти вперед і творити.

Мій обов’язок – прийняти кожного учня таким, яким він є, а не яким би я хотіла його бачити, допомогти кожній дитині досягти максимуму її потенційних можливостей.

Я пишаюсь, що своїм учням надаю крила творчого злету і успіху у майбутніх звершеннях.


Категорія: ППД | Додав: ЗавРМК | Теги: досвід, ШМО
Переглядів: 1705 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Обласний педагогіч
Обласний педагогічний Марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського
Учитель року 2018
Учитель року-2018
Новий навчальний рік
Про організацію
навчально-виховного
процесу
у 2017/2018 н.р.
Результати
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
2017-2018 н.р.
Пошук
Корисні посилання